LỊCH HỌC HÀNG TUẦN

LỊCH HỌCTHỨ 2 & THỨ 4THỨ 3 & THỨ 5THỨ 4 & THỨ 6THỨ 7 & CHỦ NHẬT
BUỔI SÁNG
9h đến 11h9h đến 11h9h đến 11h9h đến 11h
BUỔI CHIỀU
14h đến 16h14h đến 16h14h đến 16h14h đến 16h
BUỔI TỐI
17h đến 19h17h đến 19h17h đến 19h-----------
BUỔI TỐI
17h30 đến 19h3017h30 đến 19h3017h30 đến 19h30-----------

KHÓA LUYỆN CHỮ ĐẸP CHO NGƯỜI LỚN

KHÓA CẢI THIỆN / LUYỆN CHỮ CHO HỌC SINH CẤP 1; CẤP 2

KHÓA LUYỆN CHỮ CHO BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

CƠ SỞ HỌC TẬP

Thủ Đức: 179 Đặng Văn Bi – Trường Thọ – Thủ Đức – TPHCM
Bình Thạnh: 801/19 Tầm Vu – Phường 26 – Bình Thạnh – TPHCM
Điện thoại: 079 480 9555 (Cô Chung) – 0868 177 977 (Cô Linh) – 0988 44 6464 (Thầy Tín)