LỊCH HỌC HÀNG TUẦN

LỊCH HỌCTHỨ 2 & THỨ 4THỨ 3 & THỨ 5THỨ 4 & THỨ 6THỨ 7 & CHỦ NHẬT
CA 1
17h30 đến 19h30
17h30 đến 19h30
17h30 đến 19h30
17h30 đến 19h30
CA 2
18h đến 20h
18h đến 20h
18h đến 20h
18h đến 20h

KHÓA LUYỆN CHỮ ĐẸP CHO NGƯỜI LỚN

KHÓA CẢI THIỆN / LUYỆN CHỮ CHO HỌC SINH CẤP 1; CẤP 2

KHÓA LUYỆN CHỮ CHO BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

CƠ SỞ HỌC TẬP

Bình Thạnh: 801/19 Tầm Vu – Phường 26 – Bình Thạnh – TPHCM
Điện thoại: 079 480 9555 (Cô Chung) – 0868 177 977 (Cô Linh) – 0988 44 6464 (Thầy Tín)